volg ons op FacebookTwitterLinkedin

Hier gebeurt het!

In de buurten, in de wijken, achter de voordeur en midden op straat... daar gebeurt het. Buro Cement staat middenin de samenleving. Daar gaan we aan de slag. Samen met gemeenten, corporaties, welzijnsinstellingen, buurtbewoners en wijkgenoten. Nieuwe ontwikkelingen, vereenzaming en vergrijzing, jongerenoverlast, verminderde tolerantie en sociale samenhang, een onveilig gevoel? Daar moet iets aan gebeuren en de sterke teams van Buro Cement weten hoe ze dat voor elkaar krijgen én hoe de leefbaarheid blijvend verbetert. Dat blijkt wel uit de praktijk:

Cement Jongerenwerk biedt ondersteuning aan jeugdigen vanuit echt contact en verbinding

Vanaf 1 januari 2021 werkt Cement aan de persoonlijke groei van 80 jongeren in Eindhoven. Dit doet zij in opdracht van ZonMw in het kader van het MDT project School des Levens i.s.m. Stagehuis Schilderswijk uit Den Haag. 

Vanaf januari 2019 tot 1 januari 2021 heeft het team de opdracht jongerenwerk in het stadsdeel Woensel-Noord uitgevoerd. Dit als een logische vervolgstap op de opdracht Collectief Welzijnswerk. We kennen de jongeren in ons gebied, hebben echt contact met hen en ondersteunen ze op het pad naar volwassenheid. Op onze eigen manier en vertrekkend vanuit de vraag, wens en behoefte.  We maken geen onderscheid in doelgroepen dus ook de zwaardere categorie wordt door ons begeleid naar werk of een zinvolle dagbesteding. Speciale aandacht is er voor jeugdigen die zich eenzaam voelen. Cement is een van de eerste samenwerkingspartners van Join-Us.nu. 

Zie https://www.cementjongerenwerk.nl/ voor meer info over de werkers en werkwijze in 2019 en 2020.

Sterke sociale basis gelegd in Woensel-Noord te Eindhoven

Buro Cement heeft met 15 werkers gewerkt aan de uitvoering van de Opdracht Sociaal Domein 2014-2017 in het hele gebied Woensel Noord te Eindhoven. In totaal werden 65.000 inwoners bediend. Onder de projectnaam Cement voor Woensel Noord werd gewerkt aan de zelfredzaamheid van de inwoners en aan de leefbaarheid in 9 buurten.  Buro Cement heeft hier mensen en buurten met elkaar verbonden. Het is bewoners gelukt hun eigen welzijn vorm te geven via activiteiten, projecten en voorzieningen. De sociale basis is gelegd voor de komende jaren!  Voor meer informatie en terugblik op de project website www.woenselnoord.nl of op www.facebook.com/cementvoorwoenselnoord 

 

Slagvaardig en uitvoerend binnen het welzijnswerk nieuwe stijl 

Van 2012 tot en met 2013 heeft Cement met succes het project Bewoners aan Zet uitgevoerd in de wijken Eckart en Vaartbroek. Een criminele jeugdgroep is afgeschaald en het jongerenencentrum is een nieuw leven ingeblazen. Ook nieuwe initiatieven als de BIEB en Jakoopje zijn door Cement ondersteund en gerealiseerd.  Dit geheel volgens de werkwijze die past bij deze tijd: vraaggericht werken in opdracht van de burgers/inwoners van de wijk. 

Burgerparticipatie in optima forma voor kleine kernen en wijken

samen met LOS Stad Om Land uit 's-Hertogenbosch, kwamen wijk- en dorpontwikkelingsplannen tot stand die zorgen voor een integrale aanpak van een goede leefbaarheid. Een gedegen en gedragen toekomstvisie met en voor wijken en buurten in gemeenten als Boxtel, Landerd, Vught, Sint Oedenrode, Bernheze, Gilze en Rijen, Cuijk en Veldhoven. Voor meer info kijk ook op: https://www.losstadomland.nl/

 

Twitter

> meer tweets

Sleutelproject

Cement voor Eckart en Vaartbroek
Een uniek project in teamverband binnen Eindhoven. Met welzijnswerk voor en met de hele buurt.
> bekijk de site