volg ons op FacebookTwitterLinkedin

VANUIT DE VRAAG

Buro Cement maakt zich dienstbaar aan de opdrachtgever én de mensen waar het allemaal om draait. Met onze diensten richten we ons dan ook heel duidelijk op de vraag: waar is behoefte aan en hoe kunnen we een project of een wijk of buurt echt verder helpen en dit ook goed inbedden? Met andere woorden: hoe vergroten we het zelf organiserend vermogen van een buurt, wijk of dorp zodat bewoners eigenaar worden van hun eigen welzijn en zorg?

Met welke vraag opdrachtgevers zoals gemeenten en corporaties ook bij ons aankloppen... voor een adequaat antwoord weten we telkens een sterk team samen te stellen. Dit team staat dichtbij de mensen, kent de doelgroepen van jong tot oud, kan zelf alle benodigde hulpverlening bieden en organiseert het project en/of de activiteiten uit eigen kracht en dynamiek. Zo werkt het snel, effectief én kostenbesparend.

Dankzij de inzet van zelfsturende teams van enthousiaste en ervaren krachten, kan Buro Cement maatwerk leveren en flexibel inspringen op de behoefte. Vanuit de vraag ligt de nadruk op het aanpakken van uitvoerend welzijnswerk: kinderwerk, tienerwerk, jongerenwerk, ouderenwerk, emancipatiewerk, hulpverlening en opbouwwerk.

Daarnaast vragen corporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties ook regelmatig om een gedegen advies op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, sociale cohesie, integratie en burgerparticipatie. Buro Cement heeft een ruime ervaring met het opstellen van integrale wijk- en dorpsontwikkelingsplannen. Voorbeelden van deze IWOP en IDOP opdrachten vindt u terug in onze projecten.

Twitter

> meer tweets

Sleutelproject

Cement voor Eckart en Vaartbroek
Een uniek project in teamverband binnen Eindhoven. Met welzijnswerk voor en met de hele buurt.
> bekijk de site