volg ons op FacebookTwitterLinkedin

PRETTIGE BUURTEN EN WIJKEN

Buro Cement bouwt aan een betere samenleving en leuke buurten en wijken waar het plezierig wonen, werken en leven is. Onze sterke teams weten bij het uitvoerend welzijnswerk van aanpakken. Voor het beste, blijvende resultaat werken ze vanuit een gericht vijf stappenplan:

1. Investeren

Eerst investeren we in de mensen waar het om gaat. We leggen contact met de buurt op een prettige en open manier. We openen deuren en weten aan tafel te komen, zodat we elkaar gelijk goed leren kennen en weten te vinden.

2. Activeren

Zodra we de buurt, wijk en mensen kennen, gaan we aan de slag. We weten wat er speelt en brengen de doelgroepen in beweging. De teamleden hebben ervaring in het werken met verschillende doelgroepen en hanteren hierbij diverse methodieken. De professionals zijn in staat om bewoners hun eigen vraag en oplossing te laten formuleren en zich te organiseren.

3. Reageren

Het team weet waar behoefte aan is in een buurt, wijk of dorp én de teamleden zijn ook goed op de hoogte van het aanbod en de mogelijkheden. Daarom zijn ze in staat om direct te reageren op de vragen en ontwikkelingen die leven. Nieuwe vragen en initiatieven pikken de teamleden direct op en ze koppelen ze aan het aanbod. Deze actie-reactie werkt zeker resultaatverhogend in het proces naar burgerparticipatie en eigenaarschap.

4. Waarderen

De verschillende acties staan niet op zichzelf, ze dragen gezamenlijk bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de hele wijk of buurt. Als het bewoners is gelukt om zelf een aanbod op te zetten of te organiseren dan is het van belang om deze inzet te waarderen. Successen worden met elkaar gevierd; dit vergroot de motivatie in een wijk of buurt om zich in te zetten voor de leefbaarheid.

5. Funderen

De laatste stap is een duurzame implementatie. De projecten van Buro Cement kunnen kort of lang zijn, maar ze zijn altijd tijdelijk. Het resultaat moet echter wél blijvend zijn. Het projectteam zorgt daarom altijd voor een verankering binnen de samenleving. Zodat de betrokken mensen het zelf vast kunnen houden ná afloop van het project. Ze hebben geleerd het zelf voort te zetten en de leefbaarheid zelf op een prettig peil te houden. Eigenaarschap van inwoners voor de aanpak of organisatie van het eigen welzijn is dan gerealiseerd.


Samen met de opdrachtgever(s) maakt Buro Cement altijd een plan van aanpak op maat. Daarin zetten we de concrete resultaten, het tijdspad, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het project en het team. Zo weet iedereen wat de inzet is en kunnen we samen actief aan de slag!

Twitter

> meer tweets

Sleutelproject

Cement voor Eckart en Vaartbroek
Een uniek project in teamverband binnen Eindhoven. Met welzijnswerk voor en met de hele buurt.
> bekijk de site