volg ons op FacebookTwitterLinkedin

Hier gebeurt het!

In de buurten, in de wijken, achter de voordeur en midden op straat... daar gebeurt het. Buro Cement staat middenin de samenleving. Daar gaan we aan de slag. Samen met gemeenten, corporaties, welzijnsinstellingen, buurtbewoners en wijkgenoten. Nieuwe ontwikkelingen, vereenzaming en vergrijzing, jongerenoverlast, verminderde tolerantie en sociale samenhang, een onveilig gevoel? Daar moet iets aan gebeuren en de sterke teams van Buro Cement weten hoe ze dat voor elkaar krijgen én hoe de leefbaarheid blijvend verbetert. Dat blijkt wel uit de praktijk:

Sleutelproject in Woensel Noord te Eindhoven

een uniek project in teamverband binnen Eindhoven. Met welzijnswerk voor en met de hele buurt.

Buro Cement werkt met 15 werkers aan de uivoering van de Opdracht Sociaal Domein 2014-2017 in het hele gebied Woensel Noord te Eindhoven. In totaal worden 65.000 inwoners bediend. Onder de projectnaam Cement voor Woensel Noord wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid van de inwoners en aan de leefbaarheid in de buurten van Woensel Noord.  Buro Cement zal hier mensen en buurten met elkaar verbinden. Voor meer informatie kijk op de project website www.woenselnoord.nl of op www.facebook.com/cementvoorwoenselnoord !

Slagvaardig ondersteunend en uitvoerend binnen het welzijnswerk!

van uitvoerend opbouwwerk in Eindhoven en jongerenwerk in Werkendam tot het ondersteunen van professionals bij Salus Welzijn in wijkgericht werken. In de wijken Eckart en Vaartbroek heeft een team van 4 professionals hard gewerkt aan de uitvoering van de Pilot Bewoners aan Zet in 2012 en 2013.

Inspirerende aansturing als interim manager!

interim management in opdracht van de Lumens Groep in Eindhoven voor het aanvoeren van een actief team Leefbare Buurten van Welzijn Eindhoven.

Een goede basis voor dorpen en wijken!

samen met LOS Stad Om Land uit 's-Hertogenbosch, kwamen wijk- en dorpontwikkelingsplannen tot stand die zorgen voor een integrale aanpak van een goede leefbaarheid. Een gedegen en gedragen toekomstvisie met en voor wijken en buurten in gemeenten als Boxtel, Landerd, Vught, Sint Oedenrode, Bernheze, Gilze en Rijen, Cuijk en Veldhoven. Voor meer info kijk ook op: www.losstadomland.nl

Succesvol jongerenwerk!

met de unieke, aansprekende uitvoering van ambulant jongerenwerk wonnen de betrokken jongeren van Sleeuwijk prijzen bij de Hang Around wedstrijd voor straatgroepen

Alle jongeren in beeld

dankzij de begeleiding in de uitvoering van het ambulant jongerenwerk heeft Stichting Compass de jongerengroepen in Uden niet alleen in beeld, maar zijn er ook netwerken en een werkplan tot stand gekomen.

Twitter

> meer tweets

Sleutelproject

Cement voor Eckart en Vaartbroek
Een uniek project in teamverband binnen Eindhoven. Met welzijnswerk voor en met de hele buurt.
> bekijk de site